Hej Rotaryvänner
Att ta över som president efter Johann, som med sin glädjespridande energi fick oss alla att se så bra UT, blir ingen lätt uppgift! Jag vill dock göra mitt bästa för att vi ska fortsätta att vara en levande och inspirerande klubb med god kamratskap och utvecklande aktiviteter.
 
Vi vet att vi har en utmaning när det gäller att hitta nya medlemmar till Rotary och till vår klubb, vi har därför startat upp ett omfattande arbete att analysera och ta reda på hur vi kan attrahera nya medlemmar till vår klubb. Första steget tog vi i en övergripande SWOT-analys i april 2019. Resultatet från den övningen har utmynnat i ett första delprojekt, som heter ”Bilden av Rotary och vår klubb”.
 
Syftet är att ta fram argument för följande frågeställningar; ”Vad vill/kan vår klubb erbjuda seniorer? Vad vill/kan vår klubb erbjuda yrkesverksamma och yngre medlemmar? Vad vill/kan vår klubb erbjuda kvinnliga medlemmar?”.
 
Vi är inte ensamma om att jobba för att få in nya medlemmar, både Rotary International och Distriktsorganisationen har som prioriterade mål att öka medlemsantalet. Målbilden i distriktet är; 
 
  • en aktiv medlemskommitté 
  • nettoökning av medlemmar 
  • vården av befintliga medlemmar 
  • prioritering av kvinnor och yngre medlemmar 
  • ungdomarna Rotaract och Interact.
Jag är övertygad om att vi kan lyckas med vår intention att utveckla vår klubb genom att utnyttja den flerhundraåriga kompetens som finns inom olika yrkesområden och därmed stötta målet inom Rotary att stärka bilden av Rotary som en intressant och inspirerande organisation att vara medlem i.
 
Min målsättning som President 2019–2020 är att vi ska komma en bit på väg i processen att inspirera nya medlemmar till medlemskap i vår klubb och Rotary.
 
Bästa Rotaryhälsning 
 
Sven-Arne Löfving
President 2019-2020
Malmö-Möllevången Rotaryklubb