Publicerad den apr 09, 2019
Ny kort rapport från Kacheliba och arbetet med Rotary Doctors i Kenya! Arbetet flyter på och vi läkare (jag och Anna Danielsson) turas om att vara på Kacheliba sub-county hospital (motsvarar ett svenskt mindre dygnet runt öppet akutsjukhus) och åka ut på fem olika ”health clinics” (motsvarar ungefär våra hälsocentraler) där Rotary Doctors personal tillsammans med den offentliga Kenyanska primärvården åker ut till olika tillfälliga mottagningar för barn- och mödrahälsovård, sk ”outreach”.
Vi handleder och håller lite korta utbildningar samt bidrar med förslag till olika förbättringsåtgärder vid sjukhuset, som vi även framför till sjukhuschefen. Många mindre förbättringar kan göras utan resurstillskott, men det är brist på en hel del, bl a viktiga läkemedel och tillgång till en del viktiga laboratorieprover. I detta område är detta det enda sjukhuset, så det är många svårt sjuka som kommer hit.
 
Ute på health clinics och vid outreach, bistår vi också med handledning, utbildning och förslag till förbättringar men också i direkt patientarbete. 
Detta är små hälsocentraler som är bemannade med 1-2 personer och som vanligen kan ta emot patienter tom dygnet runt, bl a för förlossning. Ca hälften av alla förlossningar sker i hemmet (lerhus med vasstak är den vanligaste formen av bostad) utan tillgång till elektricitet eller rinnande eller ens rent vatten. Det är oerhört viktigt att bidra till inte minst förbättrad hälsa för kvinnor och barn.
 
Filmen visar de väntande kvinnorna och barnen på en av byn Nakeijits ”outreaches”. De sjunger och välkomnar oss från Rotary Doctors och visar sin glädje över att vi kommer för att vaccinera barn och kontrollera de gravida. En fantastisk känsla!