Publicerad den apr 29, 2019
Nu närmar det sig slutet på tjänstgöringen för Rotary Doctors i Kacheliba, Kenya. Det är nu sista veckan och jag tänkte rapportera lite om vad vi gjort och åstadkommit under de gångna veckorna. För det första vill jag börja med att understryka att det är ett mycket angeläget nytt Rotary projekt att nu ha etablerat verksamhet här i West Pokot, North Pokot sub-county. Behoven är mycket stora och levnadsomständigheterna för befolkningen är mycket krävande. Det har varit mycket varmt och torrt länge och man har väntar på regn. När regnet nu kom blev det mycket häftigt och det är också en utmaning.
Jag och min läkarkollega här, Anna Danielsson, har fortsatt att växelvis vara på sjukhuset i Kacheliba och ute på Health Clinics och outreaches. Vaccinations- och mödrahälsovårdsarbetet ute i de avlägsna byarna går mycket bra och vi har också gett lite stöd och förslag på ytterligare små förbättringar i verksamheten. Vi finns med och jobbar tillsammans med de lokala sjuksköterskorna och clinical officers (som närmast motsvarar läkare). Vi handleder och ger förslag, men träder också in och handlägger själva patienter när så behövs.
 
Själv tycker jag att jag som svensk sjukhusläkare och även tidigare chef på olika positioner inom svensk sjukvård har kunnat bidra mycket på sjukhuset. Vi ger konkreta råd om diagnostik och behandling och undervisar ”bedside” större delen av dagarna. Det är stor brist på resurser, ex saknas många viktiga läkemedel helt, det finns inte rinnande vatten inomhus och ibland inte el till röntgenutrustningen. Jag och min kollega har tagit initiativ till och fått stort gehör för många små och några större förändringar i arbetssätt och kvalitetsförbättringar. Bl a har jag initierat att vi har gjort om omhändertagandet av akut svårt sjuka/svåra olycksfall. Vi har gemensamt skapat och arrangerar ett tält utanför akutmottagningen för detta ändamål. Ni kan se lite bifogade bilder på detta ”akuttält” och när vi ställde iordning detta. Vi har också ändrat på patientflödena på deras akutmottagning, vilket gett ökad effektivitet, bättre arbetsmiljö och mer avskildhet och bättre sekretess för patienterna. Vi har också undervisat och informerat om bättre hygien och åtgärder för minskad smittspridning.
 
Det har varit mycket värdefulla veckor och jag tror att Rotary Doctors närvaro är mycket uppskattad. Detta är en del av Kenya som är till stora delar eftersatt och där man fortfarande har stora problem med ohälsa, mycket svåra tropiska sjukdomar, undernäring, brist på rent vatten och latriner. Det är också ett mycket traditionellt samhälle där man huvudsakligen lever som pastoralister (huvudsakligen boskapsskötsel) och lite kompletterande jordbruk. Man tillämpar fortfarande många gamla traditioner, såsom månggifte, ringa användning av familjeplanering och preventivmedel samt tyvärr även i det dolda kvinnlig könsstympning. Kvinnor och barn är särskilt utsatta. Genom främst utbildning och tillgång till vatten, latriner, bättre hälso- och sjukvård, bättre vägar, elektrifiering (till stor del genom solenergi) samt användning av mobiltelefoner och internet, så kommer även denna del av Kenya att kunna utvecklas. Klimatet, halvöknen och den låda inkomstnivån i detta område ger dock fortsatt stora utmaningar.
 
Hälsningar
Anders Dybjer
Rotary Doctors, Kacheliba Kenya
 
 
Rond på barnavdelningen, Kacheliba sjukhus
 
Flyttning av akuttält Kacheliba sjukhus
 
Nya akuttältet Kacheliba sjukhus