Online Registration
30
nov
2020
Malmö-Möllevången
Radison Blu
Östergatan 10
Malmö,  21125
Sweden

Årsmöte verksamhetsåret 2019-2020. Vi har den 22 juni 2020 haft ett digitalt medlemsmöte med 13 närvarande medlemmar, som godkände förslag till styrelse och förslag till budget för 2020-2021. Nu kommer vi att redovisa bokslut, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt yrka ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019 - 2020.