18
jan
2021
Malmö-Möllevången
Digitalt

Sweden

DG Stefan Knutsson berättar i allmänhet och i synnerhet kring vilka mål och ambitioner 
Rotary har, och hur dessa förslagsvis kan appliceras på vår klubb.
Vi hoppas att få en bra diskussion. Stefan pratar och presenterar i ca 30 minuter och därefter är det öppet för diskussion.
Självfallet hade vi hoppats att kunna hålla mötet fysiskt, men i skrivande stund förefaller ett digitalt dito för mera realistiskt, men har vi tur så har situationen förbättrats tills dess. Vi får se.

Med bästa hälsningar
Inkommande president 1/1 2021
Kaj Söderström