Online Registration
  • Registration for this event is now closed.
02
nov
2020
Malmö-Möllevången
Radison Blu
Östergatan 10
Malmö,  211 25
Sweden

Rätt eller fel, så är det många som undrar om inte Kärnkraften har blivit lite styvmoderligt hanterad,
och om inte denna energikälla trots allt kommer att spela en avgörande roll i framtiden.
Kom och lyssna på Carl Erik Magnusson från Fysicum/Lunds Universitet
Det kommer att bli ett föredrag med viss teknisk slagsida, men det kanske kan behövas att balansera mot ett politiskt dito.

Han tar upp en grundläggande jämförelse mellan förbränning, dvs atomär energi, som ännu till 80% dominerar världens behov av fri energi och kärnenergi och uppskattar hur många storleksordningar i energidensitet det rör sig om. Lite basala aspekter på energi och dess flöden (däribland densitet och tillgänglighet vari ingår effektbegreppet, sorgligt bortglömt i debatten om energi), lite teori för att visa den vetenskapliga hållbarheten. En jämförelse mellan reaktorerna i Barsebäck och Fukushima. Lite om små reaktorer,  som ju har funnits länge i U-båtar och isbrytaren Lenin) men som nu ses som lämpliga i avlägsna trakter i t ex Kanada. Lite om vägval: Problemet med avfall, som för kärnkraften också kan ses som en resurs.

Det är alltid intressant med dialog och Carl-Erik ser fram mot allehanda frågor.