19
dec
2022
Malmö-Möllevången
Radison Blu, Östergatan 10, Malmö

Sweden

Vi tävlar kring lite julfrågor, den så kallde Presidentens Julquiz.