28
sep
2021
Malmö-Möllevången
Radison Blu, Östergatan 10

Sweden

After work! Ja,  många av oss kan nog anses bokstavligen tillhöra generationen After Work.
Och vad kan vara mera lämpligt då än att möta upp på liten lättsam kvällsövning.
Tisdagen den 28:e september träffas vi på stamlokuset, dvs Radison Blu, och förtär något mindre samt kanske inmundigar en öl eller två. Stämningen kommer att vara hög. Föredragshållare är ännu inte utsedd, men kommer vara mera i den kåserande stilen.