31
okt
2022
Malmö-Möllevången
Radison Blu, Östergatan 10, Malmö

Sweden

Inge Serler, håller sitt egoföredrag. 
Ett roligt egoföredrag kan utlovas.
Välkomna att lyssna på denne markandsförare, lärare, cirkusdirektör.