05
dec
2022
Malmö-Möllevången
Radison Blu, Östergatan 10, Malmö

Sweden

Vi får besök av Distriktsguvenör Ulf Bingsgård.
Hur går det för Rotary? Nya idéer utlovas.