06
mar
2023
Malmö-Möllevången
Hotell Radison Blu,
Östergatan 10
Malmö,
Sweden

Den som bekänner sig till islam kallas muslim.Islam är världens näst stötsta religion(efter kristendomen), med omkring 1,6 miljarder utövare eller cirka 23 procent av världens befolkning. Det finns flera grenar av islam, varav de två största är sunni som utgör 87–90 % av alla muslimer och shia med ungefär 10-13%.
Det är med största nöje och intresse vi tar emot Roland från Islamic Center i Malmö som kommer att prata om Islam i Sverige och i synnerhet i Malmö. 

Med bästa hälsningar

Kaj Söderström/President