12
apr
2021
Malmö-Möllevången
Digital länk kommer 3-4 dgr innan

Sweden

Kära klubbmedlemmar och alla övriga rotarianer som kan vara intresserade

Nicola Lunabba är verkasamhetsledare för Helamalmö. Det här blir säkert mycket spännande att få höra vilka fantastiska ideela insatser som görs, ofta mindre känt av oss merparten. Och som garanterat gör skillnad i våra kära stad.
Det kan måhända vara av intresse för oss att gå ihop med en annan Rotary klubb, för att på så sätt uppnå en större substans. Så vänligen läs nedan och tänk i banorna; är detta något för Malmö Möllevången. Och kanske just Malmö Södra är en bra klubb för oss, som ju tidigare har visat intresse att samarbeta.
Nedan är deras egen projektbeskrivning

Här finner du länken

https://zoom.us/j/94679623391?pwd=N1hyRHl1TVN3dFNVZ2RUVUhrR25jQT09


Klubbnamn: Malmö Södra Rotaryklubb

Projekt Helamalmö
Fokusområde: Främja fred
 Var och hur: Malmö Södra Rotaryklubb: Vi koncentrerar vår insats att riktas mot flickor i åldrarna 7-19 år som idag inte har en tydlig och trygg träffpunkt under sin fritid. Helamalmö har en mötesplats på ca 1 000 kvm på Nydalatorget, dit tjejerna kan komma för att plugga, få läxhjälp och äta (frukost, mellanmål och kvällsmål). Vidare erbjuds de att deltaga i aktiviteter som dans, tv-spel, se film, träna i gymmet, låna böcker alternativ läsa på biblioteket som är en Stadsbiblioteks filial, här finns även Ungdomsmottagningen som öppnat en filial i lokalerna, Malmö Universitet har en del föreläsningar i lokalerna mm. Med ett bidrag på 50 000 kr/år (om första året har positivt utfall, fortsättning under minst 3 år framöver) räknar man med att kunna ”fånga upp” 100 (nya) flickor genom att anställa fyra – fem områdesambassadörer, dvs unga vuxna vars uppgift är att arbeta uppsökande och relationsskapande. Den uppsökande verksamheten ska ske i skolan. Prioriterade är skolorna på Nydala, Gullviks, Hermodsdal och Munkhätte skolorna. Under 2021 kommer Helamalmö även att öppna upp en lokal vid Sofielundsskolan så även här kommer projektet att vara kopplat. Man kollar även på gator och torg, där tjejer i åldern 7-19 år uppehåller sig. När: 20210101 – 20211231 Finansiering. Malmö Södra Rotaryklubb och dess medlemmar har betalt 40 000 kr och TRF 10 000 kr. Vi hoppas på positivt utfall och att vi kan stödja Helamalmö med hjälp av TRF även ett antal år framåt. Läs mer Se klubbens hemsida https://malmo-sodra.rotary2390.se

MVH

Kaj Söderström/ Malmö Rotary Möllevången