Historik
Grundades 1953
Malmö Möllevången Rotaryklubb hade sitt konstituerande sammanträde den 9 februari 1953. Helmer Wikström valdes till president. Årsavgiften beslutades till 80:-. Malmö Rotaryklubb representerades vid mötet genom sin president Einar Jönsson, som vid mötets avslutande uttryckte sin gjädje över att den nya klubben kommit till stånd och bad att få bli klubbens fadder. Einar Jönsson framhöll den stora betydelsen av tjänandets idè, samt framförde sin önskan om  en god och framgångsrik verksamhet för klubben. Första lunchsammanträdet ägde rum den 2 mars på Restaurang Amiralen, som sedan var klubbens hemvist till i början på 90-talet då mötena förlades till Moriskan.

Klubben har genom åren försett distrikt 2390 med inte mindre än 4 distriktsguvernörer, Sture L Ohlsson 1959/60, Erland Bager 1965/66, Kjell Barnekow 1975/76 samt för verksamhetsåret 2015/16 Viveca Serder.  

År 1994 hälsades de första kvinnorna välkomna som medlemmar i klubben. Det var Annika Abrahamsson, Karin Henningsson och Margareta Kjellin. 

Läkarbanken ligger klubben extra varmt om hjärtat, då klubbens medlem Lars Braw efter en reportageresa i Afrika 1988 födde idén till Läkarbanken. Läkarbanken har sedan dess blivit en stiftelse som skickat obetalda hjälparbetare och läkare bl a till sjukhuset i Garissa i Kenya i över 20 år. Mer än 4000 uppdrag för läkare och tandläkare har finansierats via Läkarbanken.

Malmö Möllevången Rotaryklubb har även uppmärksammats inom Yrkestjänsten, då klubben under ca 20 år i samarbete med Latinskolan i Malmö arrangerat informationsmöten för avgångsklasser. Informationen har förhoppningsvis kunnat ge vägledning vid elevernas val av studieinriktning och yrke. Drivande i detta arbete har varit klubbens medlemmar Leif Almkvist och Bo Leander. Klubben erhöll vid distriktskonventet i Bollerup i maj månad 2016 diplom och en prispeng för detta arbete. Pengarna skänks till Läkarbanken.   

Klubben har i skrivande stund 33 medlemmar. Klubbmötena äger rum på Radisson Blu, Östergatan 10, jämna måndagar jämna veckor kl 12.15. Lunch i restaurangen på entréplan, därefter kaffe och klubbmöte en trappa upp och sen till höger.

Varmt välkommen!