Vår klubbidé
  • Vi står för kamratskap, samvaro och trivsel
     
  • Vi deltar i samhällsutvecklingen med fokus på Malmö
     
  • Vi skapar personlig utveckling genom engagerade och positiva medlemmar i ett lokalt och internationellt nätverk